Kurmancî

Logoped kiye?

Logopäd meslekika go tedaviya insana dike go disa ew karibin biştexilin, nivisandin e bixwênin, ştexaliye u xebera dîsa fehm bikin, xwarin bixwin û avê vexwin û bikurpênin, xweşik deng bidin (wexta deng ketibê) û gelek tişten din.

EM TEDAViYA KÊ U Çİ DİKİN?

ZAROK

  • Wexta zarok nikaribin hemu herfa biştexilin:
  • Weke emê bêjên zarokekî 4 an 5 salî ye, ji dêla  bêjê „gok“ ew  di bêjê „dok“. An jî dibêjê “lê” ji dêla bêjê “rê”.
  • Wexta zarokek nikaribê bahsa tişteki bikê, wexta ew nizanibê derd û dermanê xwe bide fêhm kirin.
  • Wexta zarok navê gelek tişta nizanibê: navên fêkî, navên tiştên li xwe kirinê, navên tiştê liyiske, navên tişte dibistanê û ye di go miho/yek her roj dibînê û navên wana zanibê.
  • Go zarok li welatê lê dijin zimanê wî welatî nizanibê
  • Lal bun
  • Deng ketin
  • Ker bun (ne his kirin an ji xeberan baş u kenc safî nekirin)
  • Xwarin û kurpandina xwarinê û avê

MEZIN

Gelek caran piştî amaliyatan mejî, felcê, felca mêjî heye ku hewce bê ev tişten xware me nivîsandin werna tedavî kirin:

Stexalî, xebera li nav hevdu danîn, gelek caran naven tiştan nizanin …

  • Xwarin û kurpandina xwarinê û avê

Deng ketîbun an ji ameliyata qirikê

Lal bun

Kerbun (ne his kirin an ji xeberan taza safî nekirin)

Wexta pirsên we hebin, wun karin ji mere e-mailekê binivîsênin!